Podsumowanie kadencji Premiera Scholandii

Towarzysze,

Upłynęła moja półroczna kadencja jako Premiera Scholandii. Ponieważ ubiegam się o kolejną, to wypada zrobić jakieś podsumowanie.

Podchodząc do sprawy szczerze i bez zbędnego smarowania: ciężko powiedzieć, aby Scholandia “stanęła na nogi” przez ten czas. Nie byłoby jednak prawdą powiedzieć, że nic się w tym czasie nie udało zrobić. Udało się zbudować pewne zręby – przede wszystkim stronę, na które znalazła cześć materiałów starych i trochę nowych. Strona ta jest teraz stale rozwijana – w najbliższych dniach mam nadzieję przedstawić listę ostatnich jej wzbogaceń.

Z kwestii gospodarczych – udało się zapewnić Scholandii środki finansowe, z których możemy korzystać w przyszłości. Przegadany został temat rekompensat za stary system, stworzyłem projekt, który czeka teraz jedynie na uaktywnienie się obywateli, aby zatwierdzić (albo odrzucić) zaproponowane w formie ustawy rozwiązania.

W tzw. kieszeni mam szereg pomysłów do wdrożenia w Scholandii, jednak jednocześnie mam przekonanie, że konieczny jest właściwy grunt, na który trzeba je rzucić. Projekty praw zgłaszane do pustej sali nie zmienią sytuacji, w której się znajdujemy.  Wśród wspomnianych pomysłów jest system wynagrodzeń, projekt dalszego uproszczenia ustroju w którym funkcjonujemy oraz nowatorski (w kontekście mikronacyjnym) pomysł na stworzenie lokalnej formacji zbrojnej. Jeżeli będzie przestrzeń, w której pomysły te będą mogły się przyjąć – będę dążyć do ich wdrożenia.

Kadencję podsumowuję i kandydaturę zgłaszam ze świadomością, że przy nadchodzącym wyborze nie będę miał pewnie kontrkandydata. Tym niemniej pragnę zapewnić, że swojej funkcji nie traktuję jako danej za “piękne oczy” (choć są dość ładne, muszę przyznać). Mam nadzieję, że druga kadencja okaże się okresem, w którym uda się sensownie wykorzystać to, co zbudowaliśmy do tej pory.

Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
Premier Scholandii

2 komentarze

  1. Brak gramatyki to małe co nieco w porównaniu z nadużywaniem tradycji radzieckiej. Kochamy Rosję za zabory i kibitki i parę innych drobiazgów, i CCCP z trochę podobnych przyczyn.

Comments are closed.