Sytuacja w Studziankach Pancernych

ppłk. kontriesor Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor zwiedza okolice Studzianek Pancernych w udostępnionym mu czołgu Waldzia-2

Studzianki Pancerne są obecnie najmłodszą miejscowością w Scholandii. Założone przez wybudzonych z długiego snu zimowego Gnomów, miasteczko ma kontynuować dumne tradycje Wysokogórskiej Republiki Elfidy.

Znając sceptyczny stosunek Gnomów do władz scholandzkich, Premier Prezerwatyw Tradycja Radziecki postanowił o przyjęciu taktyki pośredniej dyplomacji, kierując do owego ośrodka jako negocjatora swojego przyjaciela – ppłka kontriesora Benedictusa Juana Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor, byłego Prezydenta Rządu Ludowego WRE.

ppłk. kontriesor Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor rozmawia z mieszkańcami Studzianek Panc. nt. zapotrzebowania na amunicję, rabarbar kamienny i brugijską pornografię

Celem negocjacji oczywiście nie było doprowadzenie do kapitulacji mieszkańców Studzianek – a wręcz przeciwnie, wsparcie nowo powstałej miejscowości. Współpraca z mniejszymi, oddolnie tworzonymi społecznościami jest obecnie priorytetem rządu Scholandii, zatem należy się spodziewać wsparcia infrastrukturalnego, materiałowego i moralnego.

W zależności od wyniku negocjacji będziemy być może mogli być świadkiem historycznej wizyty Premiera Scholandii w gnomiej miejscowości. Nie uprzedzajmy jednak faktów…