Administracja terytorialna

regionyZgodnie z Kartą Scholandzką, prowincja może dzielić się na pomocnicze jednostki terytorialne. Do tej pory formalnie żadnej nie ustanowiono, jednak z uwagi na historyczne tradycje w potocznym użyciu jest nadal dawny podział na pięć prowincji z okresu niepodległości. Zwyczajowo funkcjonują również miasta – stolice tych prowincji, choć brak im formalnie wyznaczonych zarządców.

Każda z pięciu dawnych prowincji ma podwójną nazwę i charakter, gdyż każda powstała z połączenia z dwóch krain geograficznych.

Szczególny charakter ma oddolnie tworzona społeczność Studzianek Pancernych (schol. Pancerbrunendorf)  – miejscowości położonej na terenie dawnej Wysokogórskiej Gnomii i kontynuującej dawne gnomie tradycje. Nie jest to oficjalna miejscowość w myśl obowiązującego prawa, jednak jej autonomiczność jest tolerowana  i pośrednio wspierana przez władze centralne Scholandii.