Kalendarz Scholandzki

Kalendarz Scholandzki – oficjalny kalendarz funkcjonujący w okresie niepodległości Królestwa Scholandii. Za pierwszy dzień pierwszego miesiąca pierwszego roku scholandzkiego przyjmuje się datę 14 października 2002 roku, czyli datę powstania Scholandii.

Kalendarz przyjmuje następujące założenia w stosunku do powszechnie używanego kalendarza realnego:

  • 1 rok scholandzki = 4 miesiące scholandzkie = 28 dni scholandzkich
  • 1 miesiąc scholandzki = 7 dni scholandzkich
  • jeden dzień scholandzki = jeden dzień realny

Od czasu Unii Scholandii z Dreamlandem kalendarz nie ma już statusu oficjalnego, jednak jest nadal potocznie używany. Niekiedy błędnie przyjmuje się, że rok scholandzki jest równy miesiącowi realnemu, co jest oczywiście nadmiernym uproszczeniem.