Gnomia – niewysocy rewolucjoniści

Flaga Wysokogórskiej Republiki Elfidy

Gnomia (pełna nazwa Wysokogórska Republika Elfidy) była separatystycznym ruchem funkcjonującym w latach 2006-2009 r. na deklarowanym przez siebie terytorium obejmującym większą część prowincji Bergia i Elfida i w minimalnym stopniu tereny innych prowincji (Arden i Inselii oraz Dolii i Faerie).

Ruch ten, którego członkowie w większości pochodzili z Sarmacji został zainicjowany przez zawiązanie się Wojskowej Gnomiej Rady Ocalenia Narodowego (WGRON), której najważniejsi członkowie są wymienieni poniżej.

Gnomia funkcjonowała jako państwo zmilitaryzowane – wszyscy jego obywatele byli z mocy prawa żołnierzami Gnomiej Armii Republikańskiej. Władzę sprawowała Rada Niewysoka (wybierany parlament) oraz Rząd Ludowy, którego przewodniczący (Prezydent Rządu Ludowego) pełnił funkcję głowy państwa i szefa rządu.

Cechą szczególną Gnomii był wysoki poziom zinformatyzowania kraju – na szczególne uznanie zasługuje system gospodarczy Gnomon, który w opinii specjalistów od wirtualnej gospodarki był jednym z najlepiej działających w czasie swojego istnienia.

Od poczatku trwania konfliktu został on przez władze Królestwa Scholandii odebrany jako prowokacja ze strony Księstwa Sarmacji, co spowodowało szereg represji skierowanych przeciwko jego obywatelom (wielu z nich usunięto ze scholandzkiej Listy Dyskusyjnej). Jest to jeden z wielu punktów zapalnych w historii stosunków scholandzko-sarmackich.

Konflikt teoretycznie zakończył się w 2009 roku po wygaśnięciu aktywności na ternie Gnomii. Część mieszkańców wyemigrowała do Mandragoratu Wandystanu, który częściowo kontynuował gnomie tradycje. Również w Scholandii od 2016 r. opinia nt. Gnomów zaczęła się nieco zmieniać – wskutek wymiany pokoleniowej i upływu czasu od tamtego konfliktu. 

Ciekawostki

  • Wysokogórska Republika Elfidy była jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym państwem wirtualnym które powstało w związku z oddolną inicjatywą grupy kilkunastu osób, a nie jednego założyciela czy wąskiego grona.
  • Mimo trwającego konfliktu podejmowane były próby negocjacji między Scholandią i Gnomią. Jeden z projektów porozumienia zakładał przeniesienie Gnomii na podówczas niczyje ziemie Wirtuazji na zachód od Wandystanu, jednak nie został zaakceptowany.
  • W późniejszym okresie Gnomia znalazła się w opozycji i konflikcie również z Księstwem Sarmacji, wspierając “siostrzaną” republikę Wolnego Morvanu i dokonując zajęcia Almery Zachodniej na terenie Baridasu.

Linki zewnętrzne

Osoby zainteresowane szerszymi informacjami nt. Gnomii zachęcamy do skorzystania z poniższych linków.