Hymn

“Boże, Ojcze wszystkich ludów” w formacie midi

Boże, Ojcze wszystkich ludów,
Chroń nam Króla, pokój daj!
Niechaj z wszystkich naszych trudów
Sprawiedliwy rośnie kraj!

Niechaj wspólnie przekraczamy
Ludzkich granic złudny mur –
W Nowym Świecie niechaj mamy
Uczciwego życia wzór.

Jedność, wolność i porządek –
To Ojczyzny naszej moc
Niech braterstwo i rozsądek
Będą w centrum naszych trosk!

Niech Scholandia nam rozkwita:
Serc wiernością, pracą rąk
I z nadzieją nową wita
Każdy nadchodzący rok.

Niech też będzie dobro ludzi
Pierwszym pośród naszych praw!
Niech w codziennym, żmudnym trudzie
Przyjaźń kwitnie pośród spraw.

Niech i praca tchnie radością
Uczy, kształci wszystkich nas.
Niech spokojem i ufnością
Tchnie spędzony tutaj czas!

Wolność, Równość i Braterstwo
Niech otoczą Króla tron!
W chwili grozy – Moc i Męstwo
Bronią nasz scholandzki dom.

Tak Scholandia niech otworzy
Swe podwoje wszystkim tym,
Którzy Nowy Świat chcą stworzyć
I marzenia zmienić w czyn!