Awara Południowa

Awara jest wyspą, położoną mniej więcej w połowie drogi między północnym wybrzeżem Scholandii (dawniej – prowincja Delta i Proftazja), a wyspą na której leży Księstwo Sarmacji. Prawnie pozostaje częścią Królestwa Scholandii, podczas gdy trwa na niej nielegalna okupacja Księstwa Sarmacji.

Wyspa dawniej podzielona była między Sarmację (część północna) a Republikę Baridas (część południowa). Po tym, jak Republika Baridas stała się częścią Królestwa Dreamlandu, Awara została przejęta na mocy porozumienia przez Królestwo Scholandii, a sam Baridas otrzymał w drodze rekompensaty wyspę Melenę. W póżniejszym czasie Baridas odłączył się ponownie od Dreamlandu, stając się najpierw niepodległą Republiką, a następnie – Królestwem. Już pod nowym ustrojem stał się następnie na mocy unii częścią Księstwa Sarmacji.

Herb Awary – W polu zielonym dwie dłonie w uścisku.

Długo po tym, jak ostatni Baridajczycy pamiętający przynależność Awary Południowej do tego kraju odeszli z tego świata, Sarmatobaridajczycy podnieśli agresywne i pozbawione podstaw żądania aneksji południowej części wyspy. Z uwagi na historyczne animozje między Sarmacją a Scholandią, tego typu żądania zazwyczaj dobrze rezonowały w szowinistycznym społeczeństwie sarmackim. Mimo to zdawało się, że bardziej trzeźwe elity polityczne Sarmacji nie dopuszczą do eskalacji kryzysu.

Niestety, w roku 2014 Sarmacja postanowiła wykorzystać ówczesną słabość Scholandii. Powołując się na fałszywe przesłanki, jednostronnie uznała Scholandię za państwo które przestało istnieć – a terytorium Awary Płd. za ziemię niczyją, na którą dokonała zbrojnej napaści a następnie bezprawnie anektowała. Hipokryzję Sarmacji jasno podkreśla fakt, że swoją deklarację co do nieistnienia Scholandii poprzedziła aroganckim ultimatum skierowanym do władz Scholandii – rzekomo nieistniejącej.

Władze Scholandii nigdy nie uznały aneksji Awary Południowej, która rzekomo miała stać się częścią Baridasu. Żadne rozstrzygnięcie w tej sprawie nie może zapaść ponad głowami scholandzkiego społeczeństwa.